Thorium tutorial online

I’ve just finished a new ebook on thorium and molten salt reactors.

“Tutorial : Thorium &

Molten Salt Reactors”

Download tutorial

Advertisements

Citigroup claims nuclear UK too expensive

We knew there had to be a limit somewhere. The latest benchmark, Finlands 5th reactor, Olkilouto3, is heading for a grand total of 6000 million € for an installed output of 1.6 GWe.

Even if the UK Govt covers costs of land, waste management and decommision, the sheer sum puts a private financier in too much risk.  At 65€ per MWh, a non-planned stop in revenue might put the operator in peril, Citigroup states. Add to that picture the emergence of subsidised so-called renewables, a tighter regulatory fallout from 9-11 and  the uncertainty of uranium supply over plant life.

Source : NyTeknik (Swedish)

Olkilouto3 now billing 6000 million €.

So another brick in the wall towards molten salt reactors….

 

Damn the torpedoes – full speed ahead

So with the frustration of defeat in Norwegian parliamentary elections consummated – I’m going to post regularly on the issues of molten salt reactors, the nuclear energy business and thorium.  Climate is adequately covered by now when the Copenhagen summit is confirmed to be anything but substance.

The opposition on Sept 14 lost due to a lack of a credible coalition. Only some 4000 votes lacking for the smallest liberalist-agrarian-urban-weltschmerz ( yes, it’s as scizofrenic as it sounds ) party Venstre shoehorned the incumbant socialdemocrats into another 4 years. I’m not going to repeat my dire prediction in English.

But thorium is not going away for a measly little local political setback. Let the words af Admiral Farragut set the tone.

The definitive portrait of Admiral David Glasgow Farragut during the Battle of Mobile Bay.

Skrekkpropaganda om Sellafield

Dagbladet har idag en gjentakelse av skrekkpropagandaen om Sellafield.

Opprydding i Sellafield er naturligvis idelle mål alle kan enes rundt. Men, som vanlig hadde jeg nesten sagt, er problemets kjerne hvordan og ikke hvorfor. Inventoriet og radiotoksisiteten forsvinner ikke bare fordi selve det fysiske anlegget stenges. Faktum er at Spent Nuclear Fuel (SNF) er blant planetens störste energikilder. For oppstart av en toriumsykel er SNF nödvendig som startmotor – og SNF forsvinner i prosessen !

Sellafield’s håndtering skal ikke forsvares men ulykkesscenariorer som forutsetter en underholdt kritikalitet fra et flytende inventorium og transport over lange avstander er skrekkpropaganda. Det har skjedd ulykker i flytende reprosesseringsanlegg men det er i liten skala. Operatörer har forulykket i nöytronflash og sprut har borret gjennom en dör men dette må ikke sammenlignes med Chernobyl.

thorpeHver gang en incident skjer på et kjernekraftanlegg, utroper de utekniske  motstanderne dommedag. På bildet et plutoniumrør i Thorpe som sviktet.

Alle utenom Frp er drittsekker

Med dagens avsløring om at Lars tilbød Jens å regjere sammen, og at Jens aksepterte dette, blir det bestående inntrykket av valget bare kvalm. Bare Frp kjører en rak linje, alle de andre, inkludert SV, er komplett ryggradsløse.

Ap : Jens har fornektet at det fantes en plan B. Men aksepten av Vs framstøt viser att han lyver.

V : Lars sa at han ville felle en regjering Jens like mye som en regjering Jensen. Han lyver.

SV : Solhjell vil plutselig prate med V for å kontre trykket fra Ap. Snakk om opportunisme.

KrF : Gav inntrykket av å ha akseptert en H-Frp regjering. Dette viste seg allerede på valgnatta å være en bløff. Den prektige Dagfinn lyver.

H : Vakler noe enormt. Ingen egen styringsfart. Erna skyldig til samme falskspill som Dagfinn og Lars.

Sp : Noen kyniske luringer som bare har bøndas beste for øyet. Bør helst fintes bort for godt men deres lojalitet kan kjøpes for noen oljekroner.

De seneste tumultene kan utløse en tillitskrise mot demokratiet. Ap forsøker dekke over en mengde spagater som miljø-olje, innvandring-norske arbeidsplasser, gamlesosialister i LO-moderne sosialdemokrati, nødvendig privatisering-offentlig sektor. Bare oljegryna og et antall lekekamerater tillater AP å lappe ihop seg men det er på landets bekostning. Ap og H burde ha funnet sammen som i Tyskland men det gjensidige hatet ligger for dypt.

SV og Krf viser opp sin totale mangel på teknisk kompetanse. SV er like stormannsgalen som Sponheim og Krf har muslimer i sine rekker. Velgerne  bør gi dem samme straff som V har fått.

Bare Frp er troverdig i denne sørgelige suppekokingen.

Mannskap for Stoltenberg III

For å stramme opp den katastrofale utskeielsen og systematiske inkompetansen i # II bör Jens Stoltenberg bemanne skuta med vettige og velprövde folk som våger krige for nye måter å gjøre sakene på :

Utenriks : Störe får vel beholdes men juster ham inn fra dialog med diktatorer til grå og kjedelig europeisk protokoll.

Forsvar :  Et signal om å unngå nedlegging ville vært velkomment. Det behøvs en profesjonell kriger og ikke en diplomat. Er Diesen selv tilgjengelig ?

Energi : Ut med Riis og inn med Eivind Tveiten.

Miljø : Ut med Solheim og inn med Stein Lier Hansen.

Fornying : Røys så vi aldri noe til. At det skal være så vanskelig å finne en vass SVer med ITkompetanse som kan effektivt samordne NAV.

Helse : Bjarne var håpløs. Her det ingen vei utenom konkurranseutsetting og privatisering. Hva med Helge Lund ? Statoil trenger en effektivisering av en tung tekniker uansett.

Integrasjon : Motorsaga hadde sjansen men mislyktes. Hva med Flåthen selv, LO må jo moderniseres og avpolitiseres likevel.

Forskning: Ut med Haug og inn med Stein Knardahl

Skole : La ikke barna lide mer. Ut med Solhjell og inn med Jon Hustad. Avvikle Huitfeldt i samme slengen.

Samferdsel : Her behøvs en kriger. Vekk med Liv Signe; hun kan bli kulturminister og rydde opp etter gudfaren Giske.

Finans : Hent hjem Erik Reinert. Kristin er et enormt irritasjonsmoment og jeg ser bare en post som forbrukerminister som passende.

Landbruk og fiske :  Det behøvs en opprydding som hverken Helga eller Sp kan stå for.

Den veien høna sparker

Eller hvordan misse et straffespark. Valget09 er et skoleeksempel på hvordan mangel på strategi kan velte den enkleste målsetning. Som resultat er Norge er på vei i full fart mot en bananrepublikk forstått slik at nyadelen behersker kommandohøydene i den grad at de kan regissere et gjenvalg.

  • Skolen og forskningen fortsetter i fritt fall.
  • Moral hazard i trygdesystemet tar kål på siste rest av arbeidsmoral.
  • Entreprenører og investorer forsvinner.
  • Energisystemet demonteres eksakt når den nye lille istiden setter inn.
  • Innvandringen kan ende i tragisk backlash.

Skylda ligger helt og holdent hos bondevikingene.  Som om ikke velgerners dom skulle være bok, fortsetter Høybroten & Spånheim sin endeløse arroganse og inkompetanse tilog med etter valget. Ernas teflon har skygget for Høyres furtne uinteresse men partiet har enda større skyld i forliset.

Fram til kommunevalget bør FrP dundre på med full bredside mot regjeringen, Krf  OG Høyre. Det er ingen grunn til å gi disse noen som helst kreditt. Frp bør forsøke å etablere nye premisser –  faits accomplis for den såkalte debatten :

  • Det finns ingen sammenheng mellom skattetrykk og velstandsnivå.
  • Skatteletter kommer til å generere flere bedrifter og et mer profesjonelt og varierende næringsliv.
  • Oljå må pumpes og letes fram med større fart enn nå.
  • Norges byråkrati må slankes en faktor 5.
  • Kostnadsnivået må forankres på europeisk nivå før det er for sent.