Gräv inte ner kärnavfallet !

Det finns inga atomsopor. Det ”utbrända kärnbränslet” är en ovärdelig strategisk tillgång för framtida teknologier och måste därför tas hand om på samma sätt som om det vore guldreserv eller arvsilver.

SKB kritiseras unisont för råkör i handläggningen. Nu efter årtionden med debatt och förberedelser skall plötsligt allt avgöras : Lokalisering och metod för slutförvar. Man åberopar oblygt kapslingsmetoden KBS3 et teknologisk världsherravälde och arrangerar internationell konferens för potensiella kunder. Blytunga innvändingar från ett samlat KTH om kopparkorrosion och andra relevanta frågor avfärdas med en klackspark utan hårda data. En motion i Sveriges Riksdag och utspel från SSM kräver en oberoende internationell granskning. 

Det är bråttom då vattenbassängen på reaktorplatserna börjar bli fulla. Det ”utbrända bränslet” – häretter Spent Nuclear Fuel (SNF)- lagras temporärt några år för att komme ned i temperatur och strålningsnivå för vidare hantering. Saken måste avgöras snart och fallhöjden är stor. Om inte direkt kris, så måste en plan på plats för handhavande av SNF.

Allmännheten är inte informerad om uranbristen. 30% av dagens reaktorbränsle kommer från dekommissonerade vapen. Uranproduktionen måste dubblas till 2015. Frågan är om gruvkapasiteten verkligen kommer att öka. I mellantiden bränns uranet bort i vattenreaktorerna med en skamlig låg effektivitet på mindre än 1%. Mera än 99% blir SNF.

Att 200 nya reaktorer byggs i tillegg till dagens 450 gör bara uranbristen ändå mera akut. De närmaste titalls år kommer kräva tusentals nya reaktorer globalt. Den rådande teknologin med fasta bränslestavar i vatten är ute av stånd till att leverera. California har lagstadgat förbud emot kärnteknologi som inte löser avfallsfrågan. Stölder av SNF är ett bekymmer men ingen showstopper.

Framtida kärnkraftteknologi kommer att använda utarmat uran och thorium till hög effektivitet. SNF är en helt nödvendig katalysator för att kunna åstadkomma uthålliga bränslecyklar. Att gräva ner SNF är därför att kasta bort nyckeln til framtiden.

En plan för omhändertagande av det svenska ”utbrända kärnbränslet” syftande till använding i framtida reaktorer måste snarast möjligt utarbetas. Goda priser kommer betalas för SNF på denna marknad. Båda Östhammar och Oskarshamn kan få flera arbetstilfällen än va en ren oövervakad begravningsverksamhet bjuder. Teknologiskt är såkallad pyroprocessing för vidare mellanlagring rutin i väntan på en komplett plan. Som ett minimum måste återtag tydligen planeras.

Elling Disen, grundare Thorium ElectroNuclear AB

Advertisements

What to produce in Western Sweden ?

Western Sweden is held up by the car manufacturers SAAB and Volvo and their subcontractors. Despite optimistic rethoric out of SAAB’s management after being betrayed by their owner GM, SAAB’s future is extremely gloomy with billons of dollars in debt, factories at half capacity, too few and too ordinary models. In a global crunch, a new owner necessary for the Swedish government to intervene in the chapter 11 procedure could only be a billionaire aficionado.

What to produce instead of traditional vehicles on hydrocarbones ?

  • Fuel cells, electric engines and batteries could be acceptable for tropical climate in urban zones but not much else. Cairo, Mumbai and Peking would be better off without exhaust and smog with small lightweight vehicles with 100 km range and omnipresent service if they break down on the highways. For us in the cold lonesome backwoods fuel cells, electric engines and batteries are just not going to cut it. 
  • So we need combustion engines on hydrogen. Next generation storage technology will go to 700bar pressurised hydrogen gas that will give you mileage and comfort as today. The question is : hydrogen gas stations. Liquid hydrogen only makes sense on a large scale. Linde Gas in Germany today has a facility producing 4 tons/day ie 500 fillups / day to be competitive. Designs are available for 100 tons/day and they will be excellent for densely populated areas and high traffic. 
  • So what to do with sparsely frequented strecthes of road ? Store, transport and distribute hydrogen as ammonia. We would then need small and mediumscale gas stations based on ammonia tanks, crackers and 700bar compressors. Voila a very interesting new opportunity for worldclass automotive and chemical engineers laid off in Sweden. 

And then we have the nuts and bolts needed for an infrastructure on thorium molten salt reactors :

  • Piping and pumps in special alloys
  • Heat exchangers moulded in carbon composites
  • Robotics for handling of nuclear fuel and waste
  • Full realtime monitoring instruments
  • Massproduction and global shipping in standard containers from a well organised port
  • Installation and operation support 

1000 molten salt reactors would be a business of 2000 billion euros. The planet needs 10 000 on the 2030 time horizon.  The technical competences needed for a thorium boom are on the scale as for cars and trucks. And it will be as glorious and profitable as cars ever was.

Inspiration : BMW hydrogen limmos

When up against the vault, it’s wise to take some moments off for refuelling. Forget fuel cell or battery cars and go surfing the real thing : hydrogen combustion engines. 

New energy and fuel infrastructure should not come with a lower standard of living. Both BMW and Honda are showing off with gorgeous designs offering juice and joy for those of us who will not accept Duracell format motoring. 

Hydrogen combustion all comes down to pressure, tank volumes and safety materials. Current mileage is 200km per fillup but when pressures come to 350 and 700 bars we’ll get those 800 km per fillup. 

The Scandinavian Hydrogen Highway Partnership should bring hydrogen fillup stations. The crucial ting is how to provide local hydrogen. The answer is : by way of ammonia.  And then fuel prices will half as compared to today’s 1€ and change per liter. 

The tipping point will come with enough H2 fillups and affordable luxurious limmos. 

 

BMW 7

BMW 7 on hydrogen

Welcome !

On Barack’s first working day in the Oval Office, inspiration came to start a commentary on our time’s most important issues.

This blog should be about five urgent challenges :

– to launch an energy infrastructure running on thorium

– to start using hydrogen as a fuel but stored as ammonia

– to build transcontinental high speed railways

– to realise that global cooling is upon us

– to fix the global financial system

There will be roughly one post per week.