Inger Sophia Disen

We have a daughter !

Link to Youtube film !

Advertisements

Miskolczi i Dagens Nyheter

Så äntligen bryter Ferenc Miskolczi genom i klimatdebaclet. Dagens Nyheter linkar til Christopher Games’s vackra beskrivning som först stod att läsa på Jennifer Marohasy’s blog.

I korthet : Miskcolczis kompletta modell bevisar utanom all tvivel att CO2-sensiviteten är strikt noll. För de mer tekniska finns van Andels introduktion.

Och : det var jag som satte DN-journalist Bolling på spåret av Miskolczi.

Nå gjenstår bara shoot-out och round-up. “Right makes might.”