Skrekkpropaganda om Sellafield

Dagbladet har idag en gjentakelse av skrekkpropagandaen om Sellafield.

Opprydding i Sellafield er naturligvis idelle mål alle kan enes rundt. Men, som vanlig hadde jeg nesten sagt, er problemets kjerne hvordan og ikke hvorfor. Inventoriet og radiotoksisiteten forsvinner ikke bare fordi selve det fysiske anlegget stenges. Faktum er at Spent Nuclear Fuel (SNF) er blant planetens störste energikilder. For oppstart av en toriumsykel er SNF nödvendig som startmotor – og SNF forsvinner i prosessen !

Sellafield’s håndtering skal ikke forsvares men ulykkesscenariorer som forutsetter en underholdt kritikalitet fra et flytende inventorium og transport over lange avstander er skrekkpropaganda. Det har skjedd ulykker i flytende reprosesseringsanlegg men det er i liten skala. Operatörer har forulykket i nöytronflash og sprut har borret gjennom en dör men dette må ikke sammenlignes med Chernobyl.

thorpeHver gang en incident skjer på et kjernekraftanlegg, utroper de utekniske  motstanderne dommedag. På bildet et plutoniumrør i Thorpe som sviktet.

Advertisements